tirsdag 12. januar 2010

Nytt aar, nye muligheter

Ikke bare for guttene i Mombasa, men ogsaa for meg. Et halvt aar er gaatt siden jeg forlot guttene, og det er naa paa tide med en ny oppdatering. En del har skjedd siden sist.

Tre gutter er igjen paa barnehjemmene. Anton forsvant foerst, det skjedde saapass tidlig at det kom med i de siste blogginnleggene paa slutten av sommeren. Det samme gjelder Kelvin. Vi har likevel ikke mistet kontakten. Naturlig nok er det vanskeligere aa opprettholde kontakt naar de har gaten som sitt hjem, men det som betyr saa mye for meg er at de ikke har glemt meg. Saerlig Anton. Det hender i ny og ne at telefonen min ringer, det norske nummeret, og jeg hoerer Antons ivrige stemme "Hallo, Nina!". Jeg pleier aa ringe tilbake, som regel snakker vi en halvtimes tid. Foer jeg dro fra Kenya spurte de alle om nr mitt. Jeg lagde 8 smaa lapper. Anton har iallefall sin fremdeles. Hver gang han kommer i besittelse av en telefon, ringer han. Det er ikke lenge siden han dro til Nairobi - jobbet noen dager og fikk sitte paa med bussen som betaling. Der kjente han noen med telefon og ringte. To uker senere hadde han dratt til dalen han er oppvokst i, og ringte fra et familiemedlem. Han hoeres alltid glad ut, har alltid masse aa fortelle. Spoer hvordan familien min har det, spesielt mamma.

Peter, Omar og Moses var fremdeles i Bamburi. Det var en tid Anton var med dem i Bamburi, han ville saa gjerne, og det var vanskelig aa si nei. Jeg var redd han ville ha daarlig innflytelse paa de andre, men haapet de heller ville ha od innflytelse paa ham. Jeg ga ham en 3. sjanse. Om det var rett eller ikke er vanskelig aa si, men det endte i alle fall med at Peter og Anton begge en dag forlot barnehjemmet. Det var synd, for Peter hadde gjort det veldig bra saa langt. Men det er selvsagt vanskelig for dem, og Peter er rundt 16 aar, noe som kan gjoere det spesielt vanskelig aa falle til ro. For en uke siden snakket jeg med Alois, taxisjaafoeren. Han fortalte Peter var blitt tent paa en natt og hadde faatt et stort brannsaar i haanden. Alois skulle ta han til legen neste dag. Jeg minte dem om at jeg er der for aa stoette om han oensker aa tilbake til barnehjemmet i Bamburi.

Moses og Omar er fremdeles paa barnehjemmet i Bamburi. Min lille Omar er ogsaa fremdels paa New Hope barnehjem. De gjoer det saa bra! De har alle tre naa vaert paa barnehjemmet i et halvt aar! I alle meldinger og mail skriver Pst. James (Bamburi) og Mr. Japheth (New Hope) at guttene er comfortable and settled. Det med at de har slaatt seg til ro er spesielt viktig. Det er godt aa hoere, og jeg merker det ogsaa paa brevene at de blir stadig mer sikre, baade i engelsken og i fremgangen. Omar og Moses i Bamburi begynner i tredje klasse naa i 2010, begge klarte eksamen for andreklasse. Omar M. klarte foerste klasse, og begynner naa i 2. klasse. Omar R. og Moses skriver om hvordan de naa leker med andre barn, spiller fotball og kommuniserer bedre paa engelsk. De virker mer avslappet, og de virker fornoeyde med den nye tilvaerelsen. Jeg tror den vaerste perioden er over. Naar de naa har klart et halvt aar og trives, kanskje blir de ut. Jeg har troen paa det.

Paa nyttaarsaften, fem paa tolv paa natten, fem paa ett hos dem, fikk jeg melding fra Pst. James om at Omar R og Moses ville snakke med meg. Jeg ringte, og de var saa ivrige. Oensket meg godt nytt aar paa engelsk, pratet det de klarte. Jeg pratet ogsaa litt, vet ikke hvor mye de skjoente, men de lyttet. Det var godt aa hoere stemmene deres igjen. Med Pastor James ble jeg enig om aa ringe minst en gang i maaneden. Brev utveksler vi stadig.

Fire dager etter jul fikk jeg brev i posten i Arendal. Det var fra Omar paa New Hope. Tre brev i konvolutten, fra noen maaneder tilbake i tid til naa nylig. I tillegg laa det et perlet kjede der, i roedt hvitt og blaatt. Det var klistrer en lapp til kjedet hvor det sto "My present for you".

Tre av seks gutter er igjen; halvparten. Noen vil si det var mye bry naar halvparten likevel stakk. Det stemmer ikke. Tre stykker forteller meg om et bedre liv og tre snakker naa litt engelsk som foer kun snakket swahili. Saa lenge en eneste av gateguttene forblir paa barnehjemmet har alt sammen vaert verdt bryet. Saa lite for aa hjelpe et menneske til et bedre liv. Et barn. Jeg tror de tre siste blir, Moses Omar og Omar. Jeg har i alle fall haapet. Jeg haaper aa dra tilbake snart og besoeke dem alle. De spoer alltid naar jeg kommer. Jeg gleder meg til aa treffe igjen lille Omar. Moses og Omar i Bamburi, se hvordan de har det. Spille fotball med dem som jeg gjorde paa New Hope sist. Det blir noe annet enn det vanlige maaltidet paa gatehjoernet. Jeg gleder meg ogsaa til aa treffe igjen Anton. Peter og Kelvin ogsaa, og Douglas og Nicholas. Jeg haaper de er i Mombasa naar jeg kommer. Og ikke presidenten.

Brev fra Omar

I desember fikk jeg nye brev fra guttene i Bamburi - her brevet fra Omar Rama